Mitokondri DNA Skorlaması: En İyi Embriyoyu Seçmede Son Teknoloji

Tüp Bebek tedavisinde başarıyı arttırmak için artık enerjisi yüksek embriyoyu seçebiliyoruz.

Embryo Seçiminde Gebelik Başarısını Arttırmak İçin Yeni Kriter: Mitokondriyal DNA Ölçümü

Mitokondri embriyo hücrelerinin sitoplazması içinde enerji sağlayan ve çok sayıda fonksiyonu mümkün kılan hücre içi organcıklarıdır (organel). Yumurta ve embriyo hücreleri içinde her biri kendi DNA’larını taşıyan yüzlerce mitokondri vardır.

Mitokondrial DNA hücrenin metabolizması ve enerji üretimi ile ilgili çok önemli informasyon içermektedir ve embriyonun gelişim potansiyeli ve kalitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Mitokondrilerin DNA’sının tamir mekanizmalarının zayıf olması halinde, embriyolar yaşlanmadan ve dış faktörlerden kolayca etkilenebilir ve genetik açıdan mükemmel olsalar dahi gebelik başarısı düşmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar embriyo hücrelerinin mitokondrial DNA’sı artmış ise gebelik başarısının ve canlı bebek doğum oranlarının düştüğünü gösteriyor.

2015 yılından beri yayınlanmakta olan araştırmalarda (A Diez Juan, F&S,Elpida Fragouli, PLOS Genetics, 2015) elde edilen bilgiler ışığında embriyo kalitesi ve gebelik başarısı ile mitokondriyal DNA arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz:

Embriyolarda tüm gen taraması yapmak amacı ile en üstün standart NGS (Yeni Jenerasyon Dizileme) yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntemin verdiği bilgiler eşzamanlı olarak, yani ayrı bir işleme gerek kalmaksızın (aynı biopsi materyalinden) mitokondrial DNA miktar ölçümünü de mümkün kılmaktadır. Bu işlem için diğer testlerde olduğu gibi ikinci bir girişime ihtiyaç yoktur. Biyopsi materyalinin transportu gibi teknik sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Tüp bebek başarısının artmasında önemli bir katkı sağlayan bebeğin tüm gen haritasının taranmasına ek olarak, mitokondriyal DNA skorlamasının "NGS yöntemi" ve "Real Time PCR" yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi, Prof. Dr. Volkan Baltacı ve ekibinin yüksek teknolojik katkıları ile merkezimizde de mümkün olmaktadır.

Mitokondrial DNA miktarı artmamış olan, yani daha enerjik ve kaliteli embryoların seçilmesi tüp bebek tedavilerine önemli ve yeni bir standart getirmekte. NGS yöntemi sayesinde eş zamanlı olarak her bir embriyonun hem kromozomal durumu, hem de mitokondri miktarı aynı anda test edebilmekte ve kısa sürede en güvenilir olarak sonuca ulaşabilmekteyiz.

Sorun Cevaplayalım