Kadınlarda İdrar Kaçırma, Vajinada Sarkma, Aşırı Hassasiyet ve Buna Bağlı Cinsel İsteksizlik Bir Kader Değildir

Neredeyse her kadın er yada geç sık idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, sarkma, vajinada aşırı hassasiyet, cinsel isteksizlik gibi şikayetlerle karsı karsıya kalmaktadır.

Vajinal ve ürogenital fonksiyon ve estetik günümüz kadınının henüz çok sözü edilmeyen önemli konuları arasındadır.

İdrar Kaçırma Nedir? Hangi Tipleri Vardır?

İdrar kaçırmayıgülerken, aksırırken öksürürken, yürürken, egzersiz yaparken, otururken meydana gelebilen sorun günlük işler sırasında istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlayabiliriz. Yapılan araştırmalar her beş kadından birinin devamlı olarak bu sorunla karşı karsıya olduğunu ve çoğunluğun bu sorunu doktoru ile paylaşmadığını gösteriyor.Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipi "stres inkontinansı"dır. Mesane ile uretra (idrar yolu) arasındaki kaslarının zayıflaması ile karin basıncını arttıran öksürme, hapşırma ve ıkınma gibi durumlarda görülmektedir. Kadınlarda çok sayıda veya zor doğumlara bağlı veya menopoz sonrası mesaneyi kontrol eden kasların hormon eksikliğine bağlı zayıflaması ile olur. Bunun dışında urge inkontinansı (mesanede çok az idrar olsa bile sinirsel hassasiyetle acil idrar yapma ihtiyacı ile seyreden acil idrar kaçırma), karışık tipler ve taşma inkontinası (yine idrar kesesi sinirlerindeki bozukluklarla kesenin çok dolarak damlatma tarzında idrar kaçırma) gibi tipler de daha az sıklıkta görülebilir.

Detaylı ve uzmanca jinekolojik ve urodinamik muayeneden sonra idrar kaçırmanın kas zayıflığına bağlı olduğu tespit edilir ise en etkili tedavi cerrahidir.

Cerrahi Tedaviden Kaçınmak Mümkün müdür?

İdrar kaçırma şikayeti temel olarak cerrahi operasyonlarla tedavi edilebildiği gibi özel egzersizlerle, mesane eğitimleriyle ve lokal hormon tedavileri ile önemli ilerleme sağlanabilir. Kontrol ve tedavide doktor tavsiyelerine sabırla uyan hastalar için biofeedback, elektrikli uyarma gibi ek tedavi yöntemleri de faydalı sonuçlar doğurabilir. Bu konservatif tedavilerde maksat, doğru kasları çalıştırabilmektir. Bu kaslar idrar yaparken idrar borusunu kapatan ve idrar akımını kesen kaslardır. Ancak ilerlemiş vakalarda veya idrar kaçırmanın yanı sıra sıkça bulunan vajinal duvarlarda veya rahimde sarkma olan hastalarda uzun vadede cerrahiden kaçınmak mümkün olmamaktadır. Yine de diğer yöntemler cerrahinin basarisini arttıracak ek tedavi niteliği taşımaktadır.

Cerrahi tedavinin kas zayıflığına bağlı idrar kaçırmanın tedavisinde basari sansı %95'e kadar çıkmaktadır.

Ameliyatla tedavinin temel prensibi idrar torbasının boynuna ve idrar borusuna destek sağlamak, organları orijinal yerlerine yerleştirmek ve bu düzeltmenin olabildiğince kalıcı olmasını sağlamaktır.

Hastanın ihtiyacına göre karın açılarak veya vajinal veya her iki yoldan beraber yapılan kimi ağır ameliyatlar uygulana gelmiş olmakla birlikte, artik hedef en kısa zamanda en az müdahale ile tedavidir.

İdrar kaçırma şikayeti olan uygun hastaların TVT-0 (transobtrator tension-free vajinal tape) yöntemi ile tedavisi uzun vadeli iyileşme sağlamaktadır. Karin kesişi ile yapılan ameliyatları jinekologun tedavi listesinden çıkartmıştır.

TVT-0 (Transobtrator Tension-Free Vajinal Tape) Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Bu yöntemi istenirse lokal anestezi altında uyulabilir. Vajinanin ön duvarına uygulanan 1,5 cm. İlk bir kesi yapılır. 4 ila 6 cm. uzunluğunda prolen bant pelvik kemik dokuya doğru yerleştirerek anatomik yapıda çok iyi ayarlanmış minimal bir düzeltme yapılır. Burada hastanın pozisyonu, jinekolojik organların durumu, hastanın günlük hayatındaki durusu ve aktivitesi de göz önüne alınarak ayarlama yapılmalıdır. Kullanılan sentetik bant vücuda rahatlıkla uyum sağlamakta ve idrar borusunun fonksiyonu da stimule etmektedir. Ameliyat sonrası uzun vadede idrar kaçırma, sarkma, vajinal hassasiyet gibi şikayetlerden kaçınabilmek için doktor kontrolünün ve tedavinin sürdürülmesi de önemlidir. Avusturya da şayisiz vakada basari ile uyguladığım bu yöntemin tedavi basarisi dünyanın önde gelen merkezleri ile eş zamanlı olarak 2000 yılından beri ölçülmekte ve data bankaları aracılığı ile devamlı olarak diğer yöntemlerle karsılaştırılmaktadır.

Yöntemin klasik tedavi metotlarına oranla yeni olması, gelişmeye devam etmekte olması nedeni ile 10 sene sonrası tecrübeyi içeren raporlar henüz yeterli olmamakla birlikte, TVT-O nün daha teferruatlı, uzun süren ve komplikasyon riski yüksek bir dizi ameliyata göre en azından eşdeğer derecede basarili olduğu ve komplikasyon oranının en düşük düzeyde olduğu bilinen bir gerçektir.

İdrar Kaçırma Nedeni ile En Sık Uyguladığımız Diğer Tedavi Yöntemleri

Vajinal Sarkma Nedeni ile En Sık Uyguladığımız Diğer Tedavi Yöntemleri

Erken Tanı, Doğru Teşhis, Doğru Yöntem

İdrar kaçırma ve sarkma tedavisinde en kolay cerrahi yöntemin uygulanması her zaman hastaya hizmet etmeyebilir ve sonradan yapılması gereken doğru ameliyatın basarisini da azaltabilir. Üro-jinekolojik organ ve dokuların karmaşık anatomik ve fonksiyonel değişimlerini iyi anlayan ve geçerli tüm cerrahi tedavi yöntemlerinde tecrübeli olan bir operatör doğru tedavinin seçilmesinde ve uygulanmasında tedavi zincirinin en önemli halkasını teşkil eder.

İyi seçilmiş vakalarda TVT-O Ameliyatının özellikleni aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Küçük Müdahale – Büyük Etki: TVT-O

Vajinal Estetik

Üreme (neslin devamı) ve seksulite sıkı sıkıya bağlı kavramlar olup, memeli canlıların ve tabii insanın en önemli iç güdülerindendir.

Seksualite psikolojimizi, kişisel gelişimimizi, seksuel ahlâkımızı, sosyal yapılanmamızı, kültürü ve toplumu etkiler. Seksualitedeki uyumsuzluk ve rahatsızlıklar yaşamın bütün sosyal alanlarına yansır.

Hastalarımız tarafından neredeyse hiç konuşulmayan seksüal hayatla ilgili sorunlarda genital bölgenin doğumsal veya sonradan edinilen yapısal ve fonksiyonel bozuklukları önemli yer tutar.

Bu konu ile ilgilenirken, tanımı düzeltmeliyiz: Konu 'Vajinal Estetik' şeklinde daraltılmamalı, 'Genital Estetik ve Fonksiyonalite' olarak isimlendirilmelidir.

Sorun Cevaplayalım