Informacije O Postupku Vantelesne Oplodnje (IVS)

Informacije O Postupku Vantelesne Oplodnje (IVS)

Kao šef Odeljenja za ginekologiju i profesor Univerziteta Yeniyüzyıl u Istanbulu, želeo bih da kažem da ćemo vam ponuditi najviši nivo iskustva i tehnologije.

Pre Dolaska

1) Molimo Vas da smanjite pušenje ili prestanete da pušite.

2) Ako Vam nismo pružili nikakve druge informacije, započnite sa uzimanjem tableta folne kiseline 0,4 mg / dan i kapi vitamina D 1X10.

3) Molimo Vas da uradite sledeće testove:

Za žene: HepBsAg, HCV, HIV, prolaktin, TSH, izveštaj sa ginekološkog pregleda.
Za muškarce: HepBsAg, HCV, HIV, Spermiogram

U zavisnosti od rezultata gore navedenih testova i nalaza, po potrebi ćemo da zatražimo i druge testove.

4) Molimo Vas da pripremite sledeće dokumente ili njihove kopije: Potvrda o bračnom stanju, po jedna fotografija.

5) Drugog ili trećeg dana menstruacije obavite pregled kod svog ginekologa te nas obavestite imate li ciste na jajnicima.

Ako nemate ostatke ciste iz prethodnih meseci, možemo da započnemo sa terapijom, a ako imate objasnićemo Vam kako će se proces nastaviti.

Stimulacija Jajnika

Cilj ove terapije jeste da se jajnici stimulišu kako bi proizvodili više od jednog jajašca. Lekovi (gonadotropini) su pripremljeni na način da ih sami možete koristiti.

Počnite sa injekcijama tačno onog dana kada smo Vam to rekli i na način kako smo Vam pokazali, a sastanak sa vašim lekarom zakažite za peti dan terapije.

Ovaj plan terapije opisuje kratak protokol (short protocol). Ako će se na Vama primenjivati neki drugi protokol lečenja, posebno će vam biti poslati detalji o tome.

Informacije o upotrebi lekova prenećemo vam u obliku video ili veb linka.

U specifičnim slučajevima, u zavisnosti od pacijenta, možemo da isporučujemo lekove našim pacijentima i u Evropskoj zajednici.

Koliko Terapija Traje?

Vaša terapija će da traje između 10 i 12 dana. Postojaće potreba da između 2 i 4 puta odete kod Vašeg ginekologa.

Broj i intervali vaših poseta lekaru planiraju se individualno. Tekom pregleda meri se broj i veličina cista (folikula) jajnih ćelija. Pošaljite nam ove podatke kako bismo mogli da vam prilagodimo doze lekova.

Obično ćemo od vas tražiti da nas posetite sedmi ili osmi dan same terapije.

Može Li Moja Terapija Da Se Odloži?

U slučaju da vaši jajnici daju nedovoljan ili pak preteran odgovor, lečenje može biti odloženo (poor response, very strong response). Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS) može da se razvije u slučaju prekomernog odgovora.

Ako se vaš tretman odloži, biće vam javljeno koji pregledi i tretmani će biti obavljeni u budućnosti, kao i kada će vantelesna oplodnja biti ponovno započeta.

Sakupljanje Jajašca (Oosit Pick Up)

Na kraju perioda stimulacije obavlja se pucanje (igla za ovulaciju), 35 sati kasnije se pod anestezijom vrši sakupljanje jaja. Ovaj postupak se izvodi pod ultrazvučnim nadzorom iz vagine. U nekim posebnim slučajevima to može i da se uradi uraditi iz abdomena (laparoskopija). Tanka igla najpre ulazi u vaginu i dolazi do jajnika, a jajašca koja se nalaze unutar folikula se uklanjaju.

Da Li Je Sakupljanje Jaja Bolan Postupak?

Ne. Ovaj postupak se provodi pod opštom anestezijom ili uspavljivanjem (sedacija).

Da Li Može Doći Do Komplikacija Kod Sakupljanja Jaja?

Posle ovog postupka može doći do bolova. Međutim, ona se vrlo lako leči običnim lekovima protiv bola. Tokom i nakon ovih postupaka, nadgledaće vas i lečiti lekari i medicinske sestre koji specijalizovani za vantelesnu oplodnju (IVF).

Kako Se Moja Jaja Oplođuju?

U klasičnoj vantelesnoj oplodnji (IVF), oplodnja se vrši tako da se medijum koji sadrži spermu stavlja u isti komoru (micro chamber) sa jajima. Upravo od tog trenutka spermatozoid počinje da prirodno oplođuje jajašce. U češće korišćenoj ICSI metodi, jedan spermatozoid prethodno odabran posebnim metodama (Svim up, IMSI, PICSI) ubrizgava se u jajašce mikromanipulatorom.

Gde Će Se Čuvati Moji Embrioni Do Dana Prenosa?

Embrioni se čuvaju u inkubatoru. Zadatak inkubatora je da imitira epruvete i okolinu koja postoji u materici, i to u smislu temperature, ugljen-dioksida i drugih parametara. Embrioni se čuvaju u dvostrukim, posebnim odeljcima za inkubator.

Prenos Embriona

Embrioni mogu da se prenesu u matericu između 3 i 5 dana nakon sakupljanja jajne ćelije. Prenos embriona, kao što se vidi na gornjoj slici, je jedan jednostavan i bezbolan postupak. Ne zahteva anesteziju ili uspavljivanje (sedaciju). Embrioni se postavljaju u matericu prolazeći kroz cervikalni kanal (cerviks) tankim plastičnim kateterom.

Broj embriona koji se prenose određuje se u zavisnosti od starosti pacijenta, broja ispitivanja i kvaliteta embriona.

Zamrzavanje Embriona

Oni embrioni koji su ostali nakon samog čina prenosa embriona mogu biti zamrznuti i čuvati se. Ponekad je poželjno da svi embrioni budu zamrznuti te da se materica odmara. Zamrznuti i sačuvani embrioni, spermatozoidi, jajne ćelije ili tkivo jajnika mogu se u okviru legalnih uslova (zakona) čuvati do 5 godina. Međutim, za takav proces je potrebno dobijanje posebne dozvole.

Procesi zamrzavanja nikako ne oštećuju ni embrione ni tkiva. Za postupke zamrzavanja koriste se metode vitrifikacije (brzo zamrzavanje) ili sporo zamrzavanje (slow freezing). U našoj laboratoriji je utvrđeno da čak 98% smrznutih embriona uspe da preživi nakon što budu odmrznuti. Šansa za trudnoću je veća kod embriona koji se zamrzavaju i prenose odmrzavanjem u poređenju sa svežim prenosima.

Ciklus prenosa smrznutog i odmrznutog embriona relativno je jednostavan tretman. Nakon što se intrauterina sluznica (endometrijum) oralno pripremi upotrebom lekova, može da se vrši prenos embriona.

Vađenje Sperme U Testisima Kod Pacijenata Sa Azoospermijom

Spermatozoidi se mogu izlučiti iz testisa ili perifernih kanala postupcima kao što su MESA, TESA, mikro TESE nakon neophodnih pregleda kod muškaraca koji nemaju spermu u ejakulatu. Micro TESE je postupak koji izvode naši iskusni urolozi primenom mikroskopije pod anestezijom.

Predimplantacijski Genetski Skrining I Dijagnoza (PGD)

PGD se izvodi uzimanjem ćelija iz embriona trećg ili petog dana putem biopsije tiole. Mogu se istražiti poznati ili nepoznati genetski defekti (kao što su trisomije, monosomije, translokacije, bolesti pojedinačnih gena; npr. Talasemija, fragilni X sindrom, metaboličke bolesti i sl.). Takođe je moguće terapijsko vantelesno oplodenje, kao što je HLA tipizacija i dobijanje brata i sestre kompatibilne sa tkivom (HLS compatible siblings).

U našim laboratorijama nudimo najnaprednije tehnike za skrining celog genoma kao što su CGH, NGC.

Metode preimplantacionog genetskog skrininga i zdrava selekcija embriona povećavaju uspeh vantelesne oplodnje čak i do 80%.

Usluge Koje Pruža Naš Centar

Za detaljnije informacije možete da sa nama stupite u kontakt putem Vocapa.
0090 533 519 11 43
00381 65 2181858

Sorun Cevaplayalım