İntra-Uterin İnseminasyon (Aşılama)

İntra-Uterin İnseminasyon (Aşılama)

Adet başından itibaren yumurta gelişimini sağlayan ağızdan alınan ilaçlar (Klomifen, Letrozol) ya da cilt altı FSH yada HMG içeren iğneler uygulanarak yumurta gelişimi ultrasonografi ile takip edilir. Yumurta keseciklerinin boyutu ultrasonografide 18-20mm civarında olduğunda çatlamayı (yumurta hücresinin serbestleşmesi) sağlamak için hCG iğnesi uygulanır ve bundan yaklaşık 34-36 saat sonra erkekten alınan sperm androloji laboratuarında çeşitli işlemlerden geçirilip yıkanır, iyi hareketli spermler seçilerek bir transfer kanülü yardımı ile poliklinik şartlarında ana rahmine verilir.

Aşılama işlemi ile her siklus başına gebe kalma oranı: %5-15 arasındadır. İstatistiklere göre 3 kereden fazla denenmesi çok anlamlı değildir. Bundan sonra tüp bebek yöntemine geçilmesi daha uygun olur. Aşılamada iyi sonuçlar elde edilmesi için toplam hareketli sperm sayısı 10 milyon/ml üzerinde olmalıdır. Ama yöntemin başarısı spermin sayısı kadar spermin hareketliliğine ve kalitesine de bağlıdır. Sperm sayısı ve hareketleri çok düşükse Aşılama tedavisi ile gebelik elde etme şansı çok düşüktür ve bu hastalara tüp bebek tedavisi önerilir.

Aşılama Tedavisi Kimlere Önerilmez?

Anne adayının tüpleri kapalı ise, azalmış yumurtalık rezervi, ileri yaş gibi koşullarda yöntem uygun değildir. Erkekte ise sperm sayısı, hareketi ve yapısı normalden çok düşük olan hastalarda tercih edilmez, başarısı düşüktür. SGK kriterlerine göre toplam ileri hareketli sperm sayısı 5 milyondan düşük ise aşılama önerilmemektedir.

Sorun Cevaplayalım