Kadın Kanserlerinde Yumurta ve / veya Yumurtalık Dokusu Dondurma

Kadın Kanserlerinde Yumurta ve / veya Yumurtalık Dokusu Dondurma

Günümüzde kadınlarda kanser %10 genç yaşta (45 yaş ve altında) görülmekte ve erken tanı ile çoğu kez başarı ile tedavi edilmektedir. Ancak bu tedaviler (Radyo ve Kemoterapi) çoğu kez yumurtalık rezervini tahrip etmekte ve hatta kalıcı olarak yok etmektedir. O yüzden kanser teşhisi sonrası bu tedavilere başlamadan yumurta hücrelerinin dondurularak saklanması, veya yumrutalık dokusunun saklanması ve hasta evli ise tüp bebek yöntemi ile embriyolarının elde edilerek saklanması gibi yöntemler mevcuttur.

Kanser tanısından sonra tedavi planı oluşur oluşmaz, doğurganlığınızı koruma konusunda bilgi alınız.

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta dondurma işlemi için merkezimize başvuran hastada adetin 2 veya 3.günü tedaviye başlanır. Yumurtalıkların uyarılması için uygulanan hormon tedavisinin ardından aynı tüp bebek tedavisinde olduğu gibi yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Toplanan oositler kriyoprotektan adı verilen özel solüsyonlar aracılığıyla dondurularak -196°C de sıvı azot içerisine konularak dölleme işleminin yapılacağı güne kadar saklanır.

Yumurtalık dokusu laparoskopi (kapalı cerrahi) yöntemi ile alınır ve özel solüsyonlar içinde işlem yapılarak dondurulup saklanır. Hastanın gebeliğini izin verilecek hale gelince tekrar hastaya nakledilir. Bundan sonra hormonal etki 6-12 ay içinde görülür ve bu şekilde dünyada 200 kadar bebek dünyaya gelmiştir. Henüz deneysel denebilecek aşamada fakat faydası kanıtlanmış bir yöntemdir. Yumurta dokusu hastanın yumurtalık dokusu veya bunun yakınına (karın içine) nakledilebildiği gibi, daha basit bir şekilde kol cilt altına dahi yerleştirilebilir.

Sonuçlar

Yumurta (oosit) dondurma işlemini hızlı dondurma tekniği (vitrifikasyon) ile yapmaktayız. Kullanılan solüsyonlar ve tekniklerin gelişmesi ile birlikte gebelik oranları, taze deneme ile elde edilen gebelik oranlarına yakındır. Genç yaşlarda dondurulan oositlerde genetik anomali oranı ileri yaş oositlere kıyasla daha az olduğu için başarı şansı artmaktadır. Tecrübeler sonradan gebelik başarısının yüksek olması için en az 8-10 olgun oositin saklanmış olması gerektiğini göstermektedir.

Sorun Cevaplayalım