Onkoloji

Onkoloji

Jinekolojik onkoloji, kadın üreme organlarının kanserleri, kansere dönebilecek hastalıkları ve kanserden korunma için yapılan tetkik ve müdahaleleri ile ilginenen alandır.

Kadınların üreme organlarında (rahim, tüpler, yumurtalıklar, vajen, vulva ve meme) meydana gelen kanser hastalıklarının cerrahi tedavisi gerekirse multidisipliner olarak değerlendirilerek yapılır. Ana yaklaşım cerrahi olmakla birlikte kemoterapi, radyoterapi ve gerekirse hormon ve benzeri ilaçlar da kullanılır.

Jinekolojik açıdan en sık rastlanılan kanserler rahim, yumurtalık kanserleri ve rahim ağzı kanserleri olarak sıralanabilir. Tecrübe ve eğitimimiz meme kanseri cerrahisini de içermekle beraber, meme kanseri Türkiye’de daha çok genel cerrahi kapsamında değerlendirilir.

Jinekolojik Kanserlerin Tanısı

Öncelikle kansere yol açabilecek (prekanseröz) lezyonların erken tanısı (şüpheli rahim ağzı smear tarama sonucu, HPV pozitifliği gibi, vulvada prekanseröz değişikliklerin tanınması) ve yönetimi, düzenli muayeneler ile kanserin erken tanısı çok önemlidir.

Jinekolojik Kanserlerin Tedavisini Nasıl Planlıyoruz?

Şüpheli sonuçlar, kürtaj, histeroskopi (rahim içine bakılması), biopsi ve kesin tanı sonrası magnet rezonans, tomografi ve PET-CT ile derinleştirilip gerekirse onkoloji konseyi ile de multidisipliner yaklaşımla planlanır.

Günümüzde temel prensip vücuda olabildiğince az zarar veren (minimal invaziv) yöntemlerle, tümörün maksimal düzeyde çıkartılması ve gerekirse kemoterapi, radyoterapi ve hotmon tedavilerinin eklenmesidir. Bazı durumlarda ilaç tedavisi cerrahi tedavinin öncesine alınabilir. Batın boşluğunda yayılan tümörlerle savaş, bazen göğüs boşluğuna da yayılan cerrahi yaklaşımı gerektirir. Bu girişimlerin tamamı tecrübeli multipisipliner bir takım tarafından yönetildiğinde hasta yaşanm kalitesi ve süresi açısından en mükembel sonuçlar mümkün olur.

Kanser ve Laparoskopik Cerrahi (Kapalı Cerrahi)

Laparoskopik cerrahi (kapalı cerrahi) minimal girişim ile (büyük karın kesisi olmadan) kapsamlı müdahaleye izin verir. Daha hızlı iyileşme ve daha az ağrıya yol açtığı için aşağıdaki onkolojik vakalarda tercih edilebilir.

Böylece jinekolojik malignitelerin laparoskopik ameliyatları en yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilir.

Ameliyatlar sırasında hazır bulunan patoloji uzmanları ile çıkarılan parçanın anında değerlendirilmesi (frozen section) sayesinde tanının konulması mümkün olur. Gerekirse üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, estetik cerrahi uzmanları ile koordine çalışlılarak kanserin cerrahi açıdan maksimum düzeyede tedavisi ve sonra yapılacak tedavilere olabişldiğince hıozla geçilerek, hastanın yaşam beklentisi ve yaşam kalitesinin maksimuma çıkartılması mümkündür.

Ameliyat sonrası tedavi kararları radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji ve patoloji gibi farklı uzmanlarımızın katıldığı ve düzenli olarak yapılan "Tümör Konseyi" toplantılarında verilir.

Korunma ve erken tanı hayat kurtarıcıdır. Tanı konduktan sonra en hızlı ve en kapsamlı ve uyygun vakalarda yaşam kalitenizi koruyan laparoskopik (kapalı) cerrahi yöntemleri ile en üst düzeyde kanser tedavisi hakkında bilgi almak için bizi arayınız.

Konu Videoları
Sorun Cevaplayalım